DějinyGeschichteDejiny

Portál nemecko-českej a
nemecko-slovenskej komisie historikov

Online časopis

WPS_neu_engl

Séria pracovných dokumentov ponúka mladým študentom príležitosť prezentovať a diskutovať priebežné výsledky svojej akademickej práce. Rukopisy posudzujú členovia trojstrannej nemecko-českej a nemecko-slovenskej komisie historikov (NČNSKH). Prihlášky a otázky zasielajte na sekretariát nemeckej sekcie (pozri odtlačok).

Aktuálne príspevky