DějinyGeschichteDejiny

Portál německo-české a
německo-slovenské komise historiků

Online časopis

WPS_neu_engl

Série Working Paper nabízí mladým studentům příležitost prezentovat a diskutovat průběžné výsledky své akademické práce. Rukopisy posuzují členové trojstranné německo-české a německo-slovenské komise historiků. Přihlášky a dotazy zasílejte na sekretariát německé sekce (viz otisk).

Aktuální příspěvky