DějinyGeschichteDejiny

Portál nemecko-českej a
nemecko-slovenskej komisie historikov
Online-Journal / Pavol Jozef Šafárik Uniersity in Košice, Rector's Office building (1971)
Pavol Jozef Šafárik Uniersity in Košice, Rector's Office building (1971) © Košice State Archive
Vzorka na čítanieDownload (2,92 MB)