DějinyGeschichteDejiny

Portál nemecko-českej a
nemecko-slovenskej komisie historikov

O portáli

Tento online portál je službou Nemecko-českej a nemecko-slovenskej komisie historikov (NČNSKH), ktorú financuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) z poverenia Spolkového ministerstva zahraničných vecí. Vedie ju najmä nemecká sekcia Historickej komisie (vedecký sekretariát).

Portál prináša rozhovory, ponúka prístup k digitálnym publikáciám, dokumentom a videoprezentáciám v multimediálnej knižnici a vydáva nový online časopis s možnosťami publikovania najmä pre mladších vedcov.

Široko koncipované tematické okruhy o spoločných dejinách Nemcov, Čechov a Slovákov majú informovať a podnietiť diskusiu - sú určené nielen vedeckým pracovníkom, ale aj širšej verejnosti, v neposlednom rade školákom.