DějinyGeschichteDejiny

Portál německo-české a
německo-slovenské komise historiků

O portálu

Tento internetový portál je službou Německo-české a německo-slovenské komise historiků (NČNSKH), kterou z pověření Spolkového ministerstva zahraničí financuje Německá akademická výměnná služba (DAAD). Je vedena především německou sekcí Historické komise (vědeckým sekretariátem).

Portál přináší rozhovory, nabízí přístup k digitálním publikacím, dokumentům i videoprezentacím v multimediální knihovně a vydává nový online časopis s publikačními příležitostmi zejména pro mladší vědce.

Široce koncipované tematické okruhy o společných dějinách Němců, Čechů a Slováků mají informovat a podněcovat diskusi - jsou určeny nejen vědcům, ale i širší veřejnosti, v neposlední řadě školákům.