DějinyGeschichteDejiny

Portál nemecko-českej a
nemecko-slovenskej komisie historikovProstitution in Twentieth Century Europe


(Video, 86:51 minút)

Collegium Carolinum / CRC "Cultures of Vigilance": Prostitution in twentieth century Europe. https://www.youtube.com/watch?v=s3Mm6jhncYs.