DějinyGeschichteDejiny

Portál nemecko-českej a
nemecko-slovenskej komisie historikovPrague Office of Collegium Carolinum


(Video, 14:10 minút)

Video of the Collegium Carolinum. Presentation of the Prague office with interview partners.