DějinyGeschichteDejiny

Portál německo-české a
německo-slovenské komise historiků

Júlia Čížová (Bratislava): Slovakia's Environmental Movement in the 1970s-80s: International Transfers and Influences. 14.10.2022. In: Dějiny – Geschichte – Dejiny. Portal der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. https://www.portal-historikerkommission.de/de/multimedia-bibliothek/praesentationen/slovakias-environmental-movement-in-the-1970s-80s-international-transfers-and-influences-10 (Datum).