DějinyGeschichteDejiny

Portál německo-české a
německo-slovenské komise historiků

Retro-Digitalisate der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission 2

Gemeinsame deutsch-tschechische Historikerkommission/Společná česko-německá komise historiků (Hg.): Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert/Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu německo-českých dějin od 19. století. München 1996. In: Dějiny – Geschichte – Dejiny. Portal der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission.
https://www.portal-historikerkommission.de/de/multimedia-bibliothek/publikationen/konfliktgemeinschaft-katastrophe-entspannung-skizze-einer-darstellung-der-deutsch-tschechischen-geschichte-seit-dem-19-jahrhundert-12 (Datum).

ObsahDownload (4,40 MB)